Live Residence - Apartamente Bucuresti

Rezultate BAC București 2022. Elevii află azi ce note au luat
Examenele scrise pentru examenul de bacalaureat 2022 s-au încheiat săptămâna trecută, dar candidații nu au scăpat de emoții. Află astăzi rezultatele la Bac 2022 și dacă au promovat examenul de admitere.
Rezultatele Bac București 2022 sunt afișate la ora 12:00 la avizierul școlii unde se desfășoară examenul, pe pagina edu.ro – la secțiunea Rezultate Bacalaureat 2022 – și pe site-ul Inspectoratului Școlar București.
Lista rezultatelor publicată pe fiecare școală și pe site-ul edu.ro cuprinde: Codul Candidatului, Unitatea de Învățământ de Origine, Județul, Promovarea, Forma de Învățământ Finalizat, Specializarea, Punctele Dobândite la Fiecare Probă Scrisă, Media sau „Succes”/” Respins”/”Eșuat”/”Absent de la examen”, după caz. Pentru a fi declarați cu succes, absolvenții de liceu trebuie să îndeplinească trei condiții:
Recunoașterea/echivalarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
Cum să găsești note de bac 2022 după cod unic pe EDU.RO
Pentru a respecta Directiva europeană privind protecția datelor cu caracter personal, rezultatele Bac București 2022 și anii 2020 și 2021 vor fi anonimizate. Fiecare candidat va primi un cod unic pe baza căruia va putea verifica punctajul pe care l-a obținut la examen.
Pentru a afla rezultatul Bac 2022, care va fi afișat în format anonim (excluzând numele și prenumele candidatului), studenții vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenului.
„Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat este anonimă, folosind un cod personal în locul numelui și prenumelui candidatului și distribuit candidaților pe baza semnăturii chitanței în momentul susținerii primului examen”, explică organizația The metoda examenului de bacalaureat din acest an.
În vederea comunicării punctajelor obținute la Examenul de Stat de Bacalaureat, anterior depunerii și soluționării etapei de contestație, Colegiul de Învățământ/Centrul de examen tipărește o listă cu rezultatele la Examenul de Bacalaureat, care cuprinde: Codul Candidatului, Unitatea de Învățământ de proveniență, județ, promovare, formă de studii finalizate, specializare, notele obținute la examenul scris, medie sau referire la „promovat”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat”, după caz.
Așadar, elevii care doresc să vadă rezultatele obținute la Bac 2022 trebuie să verifice lista afișată la avizierul unității de învățământ a codului pe care l-au primit la primul examen.
Candidații care doresc să își vadă notele online trebuie să viziteze secțiunea dedicată notelor de pe site-ul bacalaueat.edu.ro și să introducă un cod unic în căsuța corespunzătoare.
Ce trebuie să realizezi la Bac 2022 pentru a promova
Elevii care sunt nemulțumiți de notele lor pot contesta rezultatele la Bac 2022 în aceeași zi până la ora 18:00 după publicarea listei. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 28 – 30 iunie, iar rezultatele finale la Bac 2022 vor fi anunțate pe 1 iulie.
Pentru a fi declarați promovați la examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin 5 la fiecare examen scris, iar bacalaureatul trebuie să aibă media minim 6.
Media la Bac 2022 este media aritmetică a celor trei note scrise. Vestea bună pentru studenții care obțin media 5,99 la licență este că acesta va fi rotunjit la 6,00, așa că candidații vor promova examenul.

VIZIONARE crossmenu